Organisation2023-12-19T16:14:57+01:00

Styrelsen & Kommittéer

Våra värdefulla ideella krafter i klubbens verksamhet

Vår organisation

Karlshamns Golfklubb är en förening och i denna är våra kommittéarbeten väldigt viktiga för klubbens framtid.

I de olika kommittéerna genomförs olika arrangemang, aktiviteter och tävlingar under säsongen. Vi har aktiviteter för damer, herrar, seniorer och juniorer. Utöver detta får vi hjälp av engagerade medlemmar som ungdomsledare, golfvärdar och frivilliga arbetsuppgifter mm. Vi är väldigt tacksamma för den stora insats ni gör och ser stort värde på ert arbete.

Hållbarhet

Karlshamns Golfklubb strävar efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. I varje beslut som tas tar vi alltid hänsyn till miljön.

Genom att till exempel låta växter gå i blom och gamla stockar ligga kvar skapar vi attraktiva miljöer för viktiga arter.

Läs satsningar som klubben gör för miljön.

Medarbetare2023-12-06T12:20:56+01:00

Tf Klubbchef

Lars Pettersson              

Ekonomi

Lena Kajsa Arnesson

Head Greenkeeper

Jesper Holmberg

Banpersonal

Roger Edvardsson

Andreas Lagerbladh

Ola Johansson

Andree Lagerbladh

Anna Johansson

Patrik Hedström

Sebastian George

Shop / Reception

Lena Franzén

Tränare

Henrik Wåhlin

Styrelse2023-11-19T19:39:20+01:00

Lars Pettersson

Ordförande

045418585.lasse@telia.com

Mobil: 0702-029900

Ulf Olsson

V. Ordförande

ulf.olsson@industriverken.com

Mobil: 0708931679

Erik Thörnqvist

Ledamot/ Sekreterare

infoerik@gmail.com

Mobil: 0705-888480

Agneta Ringdahl-Nilsson

Ledamot

agneta.ringdahl@gmail.com

Mobil: 0708404457

Magnus Mattsson

Ledamot

magnus@tingverken.se

Mobil: 0708301101

Martina Persson

Ledamot

martinap1971@gmail.com

Valberedning2023-11-19T19:45:39+01:00

Bengt Lövgren

Sammankallande i valberedningen

Bengtlov@icloud.com

Mobil: 0739-735150

Camilla Persson

Ledamot

Kenneth Johansson

Ledamot

kenneth@toyotakarlshamn.se

Mobil: 0708-431850

”Karlshamns Golfklubb ska bedriva verksamheten för att medlemmar och gäster ska få en totalupplevelse vid besök på klubben. Detta grundat i en välskött golfbana, en komplett anläggning med träningsområde som lockar till träning. I vårt klubbhus ska man trivas i”

Vår Historia

Den 22 augusti 1963 träffades 32 golfintresserade Karlshamnare på Stadt. Målet var att anlägga och sköta en golfbana i Karlshamn eller i stadens omnejd. Vid ett möte den 22 mars 1965 bildade man klubben och fick sitt inträde som nr 92 i Svenska Golfförbundet under året. Till klubbens förste ordförande valdes Erik K Fernström.

Till toppen