Organisation2024-06-22T16:10:50+01:00

Styrelsen & Kommittéer

Våra värdefulla ideella krafter i klubbens verksamhet

Vår organisation

Karlshamns Golfklubb är en förening och i denna är våra kommittéarbeten väldigt viktiga för klubbens framtid.

I de olika kommittéerna genomförs olika arrangemang, aktiviteter och tävlingar under säsongen. Vi har aktiviteter för damer, herrar, seniorer och juniorer. Utöver detta får vi hjälp av engagerade medlemmar som ungdomsledare, golfvärdar och frivilliga arbetsuppgifter mm. Vi är väldigt tacksamma för den stora insats ni gör och ser stort värde på ert arbete.

Medarbetare2024-05-20T12:09:01+01:00

Niklas Lindborg

Klubbchef

niklas.lindborg@karlshamnsgk.com

Mobil:

Ida Bergqvist Admin

Lena Kajsa Arnesson  Ekonomi

info@karlshamnsgk.com

Tel: 0454 – 500 85

Henrik Wåhlin

Club Professional

henrik@karlshamnsgk.com

Mobil: 0708 – 584151  (sms gärna)

Jesper Holmberg

Head Greenkeeper

Greenteam

David Pettersson – Sebastian George – Patrik Hedström – Andree Lagerbladh – Roger Edvardsson – Andreas Lagerbladh – Jesper Holmberg – Ola Johansson – Jerry Svensson – Anna Johansson

 
Styrelse2024-05-14T08:15:00+01:00

Lars Pettersson

Ordförande

045418585.lasse@telia.com

Mobil: 0702-029900

Ulf Olsson

V. Ordförande

ulf.olsson@industriverken.com

Mobil: 0708931679

Erik Thörnqvist

Ledamot/ Sekreterare

infoerik@gmail.com

Mobil: 0705-888480

Agneta Ringdahl-Nilsson

Ledamot

agneta.ringdahl@gmail.com

Mobil: 0708404457

Magnus Mattsson

Ledamot

magnus@tingverken.se

Mobil: 0708301101

Martina Persson

Ledamot

martinap1971@gmail.com

Tobias Enckell

Ledamot

tobias.enckell@wisefast.se

Valberedning2024-03-30T13:57:01+01:00

Sammankallande i valberedningen

Camilla Persson Tel: 0705 – 389293 68camillapersson@gmail.com

Ledamot

Jonathan Ekelundh Tel: 0723 – 873101 jonathanekelundh@gmail.com

Ledamot

Eva Tigerman-Enckell Tel: 0708 – 864746 evatigerman@gmail.com

Styrande Dokument2024-03-30T13:39:21+01:00

På länken nedan finns stadgarna för Karlshamns Golfklubb

Stadgar

Verksamhetsplanen

Årsmötesprotokoll

Valberedningspolicyn

Krishandboken

Hållbarhet

Karlshamns Golfklubb strävar efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. I varje beslut som tas tar vi alltid hänsyn till miljön. Genom att till exempel låta växter gå i blom och gamla stockar ligga kvar skapar vi attraktiva miljöer för viktiga arter.

Läs satsningar som klubben gör för miljön.

”Vi är en komplett och attraktiv golfanläggning med tilltalande spelupplevelse för alla kategorier spelare att utvecklas efter egen förmåga och möjlighet, samtidigt som vi är en naturlig samlingspunkt med fritidsaktiviteter för alla generationer främjande fysisk och psykisk hälsa och där lika värde och hållbar verksamhet är centralt.”

Vår Historia

Den 22 augusti 1963 träffades 32 golfintresserade Karlshamnare på Stadt. Målet var att anlägga och sköta en golfbana i Karlshamn eller i stadens omnejd. Vid ett möte den 22 mars 1965 bildade man klubben och fick sitt inträde som nr 92 i Svenska Golfförbundet under året. Till klubbens förste ordförande valdes Erik K Fernström.

Till toppen