Vårt avtryck till en mer hållbar framtid

VILDA POLLINERARE

Karlshamns Golfklubb ligger inom ett viktigt område för vilda pollinerare. Golfklubben har skapat områden på anläggningen som är anpassade för vilda pollinerare. Här har olika växter såtts för att de ska trivas så bra som möjligt. Våra insektshotell skapar extra bra förutsättningar för viktiga insekter att trivas.

Nya träd har planterats på banorna, äppelträd och lind.

ELDRIVNA FORDON

När nya maskiner anskaffas till klubben så satsar vi om möjligt på eldrivna hybridfordon. Klubben har en ny maskinpark sedan 2023.

Våra eldrivna maskiner innebär inte bara minskade utsläpp av diesel, utan ger också en tystare miljö på golfbanan samt minskade risker för läckage som skadar naturen.

Klubbens samtliga 15 golfbilar går på el. På klubben finns dessutom 4 st laddstolpar för gästers och medlemmars bilar .