Senior är man från och med det år då du fyller 50 år som dam och 55 år som herre!

Välkommen i gänget !!

Från och med säsongen 2016 är damerna 50+ och herrar 55+ samlade i en gemensam kommitté med ett gemensamt tävlingsprogram.

Utöver den organiserade tävlingsverksamheten spelas spontangolf mån- och fredagar, med manuell lottning och resultatuträkning.
Vi har vid dessa speltillfällen ej förtur till banorna.  Våra tävlingar och spontangolf fördelar vi ungefär jämnt mellan Nya och Gamla banan.  Spontangolfen är öppen för alla, både damer 50+ och herrar 55+.

Seniorerna deltar även med lag i Blekingeseriens åldersklasser. Laget i resp. klass består vid varje tävlingstillfälle av 6 deltagare, varav de 4 bästas resultat räknas. Spelformen är slagspel, scratch.

Kontakter

Ordf. Tomas Carlsson

tomas.utsiktsvagen@gmail.com 0708-937166

Margaretha Sköld

Henrik Crafoord

Bengt Wiberg

Per Inge Eriksson

Pelle Pettersson

Stefan Jönsson

Eva Tigerman-Enckell