Juniorkommittén

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben tillvarata pojk- och flickjuniorernas intressen för golfspelet och att stimulera dem att utveckla sitt spel och regelkunnande, samt att delta i klubbens olika tävlingar.
Både interna och externa tävlingar som speciellt har juniorer som deltagare.

Arbetsuppgifter

I nära samarbete med klubbtränare ta fram plan för verksamheten och utveckla ungdomsledare.

Sätta upp mål och arbeta med rekrytering av fler ungdomar till klubben och särskilt stimulera ungdoms och juniorverksamhet.

Leda ungdomsverksamheten och se till så att klubben deltar i distriktets olika junior och ungdomsserier.

Utarbeta budgetförslag för verksamheten under närmast kommande kalenderåret.

Inom ramen för beviljade anslag lämna översiktlig plan för årets juniorverksamhet

Utse ledare för junior och ungdomslag.

Hålla kontakt med BGDF:s junioransvarig.

Ansvara för att bidrag från kommun, myndigheter och organisationer tillvaratas.

Kontakter

Ordf. Glenn Kristensson

glenn.kristensson@volvocars.com  0733-333719

Martin Bergqvist

Fredrik Johansson

Anna Hedström

Henrik Wåhlin