Bankommittén

Bankommittén är styrelsens organ för handläggning av frågor som rör golfbanan.

Kommitténs huvuduppgift är att tillvarata golfklubbens intressen vad gäller önskemål och synpunkter när det gäller kvalitets- och säkerhetsfrågor på golfbanan. I samråd med Banchef skall BK se till att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.

 

Arbetsuppgifter

Diskutera eventuella banändringar, påkallade av någon part.

Svara för kvalitetshöjning och utveckling av båda banorna.

Vara lyhörd för idéer och synpunkter om golfbanorna från medlemmar och banpersonal.

Tillsammans med greenkeeper upprätta och revidera miljöplan i enlighet med gällande föreskrifter.

Genomföra åtgärder i form av skötselråd så att biologisk mångfald upprätthålls.

Upprätta verksamhetsplan på kort och lång sikt för banornas utveckling

Hålla styrelsen informerad om eventuella förändringar av banan.

Kontakter

Ordf. Fredrik Johnsson

fredrik.fj74@gmail.com   0732-577069

Jesper Holmberg

Torgny Olsson

Richard Dahl

Caroline Hydén

Mats Sturesson

Maxi Fyke