• Vår målsättning är att klubbens tjejer / damer och gäster ska känna trivsel och gemenskap på vår klubb.
  • Vi vill skapa en trivsam mötesplats på klubben och engagera så många som möjligt att delta i våra aktiviteter och tävlingar på golfbanan och i den miljön.
  • Vår förhoppning är att damkommitténs aktiviteter och sammankomster av olika slag, ska resultera i nya bekantskaper och spelsällskap på klubben.
  • Vi ska ha roligt tillsammans och det ska finnas något för alla.

Kontakter

Ordf. Malin Ferm

malinferm72@gmail.com 0738-601683

Pia Malmström

Agneta Ringdahl-Nilsson

Eva Reitan

Gunnel Klemedsson

Ann-Sofie Fröberg

Elisa Richardsson

Cecilia Thörnqvist

Helen Fröberg