Här publicerar vi spelrätter från medlemmar:

Detta är en försäljning mellan 2 parter, där man kommer överens om priset. Klubben medverkar inte i försäljningen, men ska skriva över spelrätten till nya ägaren.

info@karlshamnsgk.com

Kontakt Telefon
Lars Håkansson 0722-098996
Yngve Nilsson 0708-135149
Carola Nilsson 0708-135149