På Karlshamns Gk finns det möjlighet till Pay & Play spel. Detta innebär att ni kan prova på spel på en riktig golbana i underbar miljö. Vi ser detta som en möjlighet till de som vill känna på innan start eller som en aktivitet med kompisar. Pay & play är öppet på Nya Banan hål 1-9 efter kl 14.00. Kostnad 280:-

För att öka trivseln och få spelet att flyta gäller alltid följande regler när ni spelar.

 • Endast 4 spelare / boll – gäller alla spelformer. Alla har egen bag.
 • Om banpersonal finns på hålet får ni endast spela om ni fått klartecken från banpersonalen.
 • Om ni spelar slaggolf eller poängbogey, skall bollen lyftas då poäng eller slag är ”slut”
 • Spela efter principen ”den som är klar spelar sin boll”
 • Gå snabbt till din boll
 • Markera inte bollen i onödan, utan spela klart vid korta puttar
 • Ett snabbare parti har rätt att passera framförvarande långsammare parti och bör i flesta fall släppas igenom
 • Ett parti med tomt hål framför sig skall alltid erbjuda efterföljande parti att passera
 • Släpp igenom så snart ditt parti börjar leta efter försvunnen boll
 • Respektera den information som finns på anslagstavlan och följ den, även vintertid
 • Vi förväntar oss alkoholpolicy i idrottens grundregler. (RF)

För att banan fortsättnings skall hålla samma höga standard gäller att ni alltid lägger tillbaka uppslagen torv och ser till att den ligger ordentligt fast, vidare lagar ni alltid ditt eget nedslagsmärke och andra som ni upptäcker.

Om vi hjälps åt och följer ovanstående kommer både ni och alla andra spelare att få en fin runda.

Pay & Play-spel sker efter kl 14.00 på dagen. Vid mindre trafik, fråga i receptionen om starttid.

Vi ser fram emot ditt besök och hoppas ni får en trevlig dag hos oss.