Karlshamns Gk har 15 golfbilar för uthyrning. Dessa kan bokas via MinGolf i samband med bokning av starttid, eller i klubbens reception. Vid tävling bokas bilen genom receptionen. (Krävs läkarintyg)

KÖRKORT
– Körkort med minst B-behörighet krävs, alternativt förarbevis för terrängskoter.
– Förare under 18 år är ej tillåtna

ALKOHOLFÖRBUD
– Absolut förbud mot att köra golfbil i onyktert tillstånd, och mot att förtära alkohol under färd.

FORDON UTE PÅ BANA
– Fordon skall framföras med respekt för banan, samt på anlagda grusvägar i största möjliga mån.
– Fordon får inte köras för nära greener och tees.
– Hastigheten ska vara densamma som för en gående spelare, för att inte störa normalt gångtempo.
– Vid våta förhållanden ska extra stor försiktighet iakttagas. Tänk på att sluttningarna kan vara hala, och att skador lätt uppstår på banan. Kör ej i högruffen.

Har du frågor avseende framförande av golfbil, eller går i planerna att köpa din eget fordon för att framföra på klubben, ber vi dig ta kontakt med klubben.

Golfbil Priser
Medlem utan läkarintyg 18 hål 400:-
Medlem med läkarintyg 18 hål 200:-
Gäst utan läkarintyg 18 hål 450:-
Gäst med läkarintyg 18 hål 350:-
20 kort med läkarintyg 3000:-
Årskort med läkarintyg 5000:-
Vid spel ytterligare 18 hål 50% Rabatt