Fullvärdig medlem, Yngre senior 22-30 år, båda banorna 4150:-