Sammankallande i valberedningen

Camilla Persson Tel: 0705 – 389293 68camillapersson@gmail.com

Ledamot

Jonathan Ekelundh Tel: 0723 – 873101 jonathanekelundh@gmail.com

Ledamot

Eva Tigerman-Enckell Tel: 0708 – 864746 evatigerman@gmail.com