Medlemskommitté

Kommitténs huvuduppgift är att arbeta med åtgärder för att öka medlemsantalet genom riktade insatser mot olika medlemskategorier. Verka för en inkluderande attityd bland klubbens medlemmar för sammanhållning, mångfald och klubbkänsla. Samt stimulera alla medlemskategorier att utveckla sitt spel och regelkunnande.

 

Arbetsuppgifter

Sätta upp mål och handlingsplaner med fokus på att behålla gamla och rekrytera nya medlemmar.

Genom riktade insatser öka antalet kvinnliga medlemmar.

Arrangera och medverka vid olika aktiviteter i.e. event, medlemsaktiviteter, seminarier etc.

Utifrån medlemsenkäter etc. som speglar behov tillvarata medlemmars intresse.

Kontakter

Ordf. Bo Jonsson

bo.jonsson.matvik@gmail.com   0709-395338

Arne Tufvesson

Jonathan Ekelundh

Eva Fransson