Juniorer, golfförbundets ålderskategori för medlemmar upp till 21 år

Knatte tom 12 år 800:-

Junior tom 13-17 år 500:

Junior tom 21 år 2 300:-