HEJ ALLA VINTERGOLFANDE SENIORER!

HEJ ALLA VINTERGOLFANDE SENIORER!

Vädret är ju förvånansvärt fint med tanke på årstiden och vi ser gärna att fler ställer upp och spelar spontangolf på måndagar, onsdagar och fredagar. Damerna saknar vi och hoppas att även ni kommer för att delta.

Fortsättningsvis ska vi prova med att dela upp spelarna i en A-klass och en B-klass vid tillfällen när minst 12 stycken deltar. Är vi mindre än 12 till blir det ingen uppdelning. Vi gör uppdelningen i första hand så länge vi spelar från provisoriska tees, alltså så länge vi inte kan spela från ordinarie-tees. Vi provar detta för att skapa en bättre balans mellan de med lägre handikapp jämfört med de som har lite högre handikapp. Det innebär att de som har 20 slag och mindre spelar i A-klass och de med 21 slag och mer spelar i B-klass.

I samband med att vår/sommarsäsongen börjar och vi spela från ordinarie-tees, ska vi ha utvärderat om det blir en fortsättning med en A och B klass. Eventuellt kan gränsen mellan de båda klasserna behöva justeras i samband med att det nya världshandicapet införs början mars.

 Hoppas alla är med på detta försök. Det blir ju fler individuella resultat i tidningen! 

Hälsningar,
Yngve/Bengt 

Kommentarer