GOLFBILAR TILLÅTNA OCH VI LYFTER KRAVET OM SPEL FRÅN MATTA.

Fredagen den 26/3 öppnar vi åter upp spel med golfbil. Vi kommer också tillåta spel utan matta men vi råder alla att lägesförbättra ett tag till. Hjälp oss att återplacera uppslagen torv, laga
nedslagsmärken och kratta i bunkern efter man har slagit.

Tack för hjälpen.

Bästa hälsningar,
Jesper Holmberg
Banchef

Kommentarer

Fler artiklar