Klubbhuset

sedan 2019

Nya klubbhusets historia

Ett nytt klubbus har det talats om i många år på Karlshamns Golfklubb men det som det alltid fallit på är finansierigen. 
Under 2016-2017 togs planerna för ett nytt klubbhus återigen upp. Det tillsattes en grupp som skulle ta fram underlag på kostnader med mera.

Befintligt klubbhus var i stort behov av renovering och framförallt kansli- och restaurangdelen.

Projektet har med hjälp av arkitekt Sven Gustafsson tagit fram ritningsunderlag för ett nytt klubbhus med placering mellan befintliga omklädningsrum och Gamla banans 10:e tee. Byggnationen var budgeterad till 15 miljoner kronor.

Det som nu gjorde det tidigare omöjliga projektet möjligt var en donation om 6 miljoner kronor från Ingvar och Katarina Backhamre i syfte att bidra till en golfanläggning av hög klass som ger fler medlemmar och greenfee-gäster till gagn för golfklubben och hela Karlshamns kommun.

Donationen gjorde det möjligt för klubben att sätta in eget kapital för medfinansiering från Karlshamns kommun. Kommunen insåg vikten av en högklassig golfanläggning samt potentialen i utvecklingen av området runt golfbanan och har beslöt att tillskjuta 5 miljoner kr. Karlshamans Golfklubb skulle ta lån i bank om 4 miljoner kr.

De medel som tillskjuts från Karlshamns kommun utgörs av medfinansiering vilket innebär att pengarna sätts in i ett med klubben samägt bolag som kommer att bygga och äga det nya klubbhuset. Klubben kommer att äga 51% av bolaget och kommunen 49%. Klubben har tillsatt tre ledamöter i styrelsen för bolaget och kommunen två ledamöter.

Styrelsens uppfattning var glasklar. Klubben borde ta detta unika tillfälle och bygga ett nytt klubbhus för att skapa en alltigenom högklassig golfanläggning och därigenom bästa förutsättningar för klubbens framtida utveckling.

Kvällen den 19:e december 2017 var en historisk dag för Karlshamns Golfklubb, medlemmarna röstade ja till ett nytt klubbhus!

Under 2018 jobbades det vidare med förutsättningarna som fanns för att färdigställa underlagen och entreprenadavtal. I detta arbete med en högkonjunktur, komplettering av underlag och vissa projektförändringar, medförde det en konstnadsökning om ca 10%.

På ett extra årsmöte den 5 november 2018 röstades det ja till styrelsen förslag om att utöka kostnadsramen för uppförande av nytt klubbhus med ca 1,5 miljoner kronor ex moms. Finansieringen sker genom lån i bank.

Totalentreprenadsavtal tecknades med JSB som kommer att bygga vårt nya klubbhus och byggtiden är satt till 10 månader.

Detta är en historisk händelse för klubben och vi kan nu möta framtiden på ett fördelaktigt sätt. Det är inte många klubbar som får denna möjlighet att bygga nya lokaler. Vi är väldigt tacksamma till alla som bidragit till denna möjlighet och till de som jobbat med projektet!