CBA

 

CBA (Computed Buffer Adjustement) innebär att man justerar den s.k. buffertzonen utifrån resultaten i tävlingen.

Ca. 70% av alla tävlingar beräknas ha CBA 0
För att en tävling ska få CBA +1 måste ca 50% av alla spelare i HCP-grupperna 1-4 i startfältet vara inom buffertzon eller bättre.
För att en tävling ska få CBA -1 får endast ca 15% av spelare i HCP-grupperna 1-4 i startfältet vara inom buffertzon eller bättre.
Båda exemplen ovan är beroende av hur stora startfälten är.

Detta innebär i klartext att om många spelar bra kan hcp-sänkningen bli mindre och att om många spelar dåligt, och du spelar bra, kan sänkningen bli större.

 

Läs mer på golf.se