Resultat - Planeringskonferensen

Planeringskonferens den 23/1

Konferensen var inget beslutsmöte!
Utan ett möte där de sex fokusområdena som beskrivs i Vision 2025 behandlades ingående.
Dels för att ge konkreta uppgifter i olika uppdrag och dels att också utse en person som ansvarig för uppdraget samt en tid då uppdraget skall vara slutfört.

Nedan finns länkar till olika dokument som utgjorde arbetsmaterial för konferensen.

Bakgrund – statistik

I dokumentet beskrivs hur konferensen den 23/1 uppstod och dess syfte.

Statistiken visar klubbens demagogiska bild med fördelning av medlemmar över 10 – årsintervall och kön.

Två grupper, aktiva medlemmar och passiva medlemmar. Endast de aktiva medlemmarna över 18 år fick mail om medlemsenkäten. 333 svar kom in, tyvärr fungerade ”kontrollen” att man inte var en robot så dåligt att många kunde inte lämna svar!

Karlshamns Golfklubb vision 2025

Visionen ger målinriktningen mot 2025 och har i sin tur sex fokusområden med olika delmål.

Resultat sex fokusområden

Här är alla fokusområdena med de fem förslag som fick högst poäng vid styrelsens bedömning.
Likvärdiga förslag samlades i ett resultat.
Dessutom är uppdrag och ansvariga angivna men inte helt slutfört.
På grund av att en del diskussioner drog ut på tiden hanns det inte med att precisera uppdragen, sätta ansvariga och tidsbestämma när uppdraget skall vara slutfört.

Styrelsen arbetar nu med detta och resultatet kommer att finnas i Verksamhetsplan 2021 och Flerårsplanering som publiceras i samband med årsmötet i mars!

Enkät 2020 - planering 20–25

Alla svar på enkäten från de 333 inskickade enkäterna!


Players_first_Medlemsundersökning_2020

En sammanställning av de två Players First enkäterna som genomfördes under 2020Har du frågor eller synpunkter  - kontakta ordförande Bengt Wiberg - bengtwiberg45@gmail.com