RAPPORT FRÅN STYRELSEN.

Vid årets första styrelsemöte efter årsmötet ser vi att ekonomin är i nivå med starten på förra året. Dock är det en eftersläpning av inbetalda årsavgifter, totalt ca 600 000 kr vilket belastar klubbens likviditet på ett negativt sätt. Likviditeten är viktig speciellt i början av året då en hel del kostnadskrävande aktiviteter då är på gång.

I samband med kritik kring tidigare beslut om uppställningsplatsen och nyttjande av denna har styrelsen åter tagit upp frågan och beslutat följande ändringar som gäller för 2021. Klubben kommer således att ha 6 uppställningsplatser som är tillgängliga för alla medlemmar och gäster med Golf-id. Bokning sker via shopen, enligt principen ”först till kvarn”. Priset per plats är 150kr/dygn oavsett medlem eller gäst. 

För övrig flyter verksamheten på som planerat med många aktiviteter för att få båda banorna i bra spelskick inför säsonger. Projektarbetet kring en eventuell golfstudio pågår. Tyvärr är alla tävlingsverksamhet inställd med hänsyn till Corona restriktioner. Här följer vi utvecklingen i fyra veckors perioder enligt SGF:s rekommendationer. Låt oss hoppas!

Titta på bollen och svinga lugnt.

Styrelsen/Bengt

Kommentarer