RAPPORT FRÅN STYRELSEN

Hej!

Säsongen 2021 har startat med årets första styrelsemöte. Vi har genomfört de senaste styrelsemötena digitalt och fortsätter så framöver också. Det blir intressant att se om vi kommer att få samma uppslutning och intensivt golfspelande 2021 som vi fick 2020. Tiden får utvisa detta.

Fortfarande måste vi alla ta hänsyn till pågående pandemi och de restriktioner som finns. Vi planerar och förbereder för att årsmötet den 11 mars kommer att genomföras digitalt på något sätt. 
Naturligtvis hoppas vi på ett årsmöte som tidigare om åren, men det verkar inte rimligt just nu. Närmare detaljer om årsmötet kommer att skickas ut i god tid.

I medlemsundersökningen som nyligen genomfördes kom det in en hel del synpunkter kring klubbhusets altan mot väster. Det är ofta blåsigt och kallt och inte så trevligt att sitta ute vid de tillfällena. Styrelsen har därför beslutat att investera i höj-/sänkbara glaspartier runt altanen. Det betyder att altanen kan utnyttjas optimalt både vid regn och blåst och även fortfarande när sommarvärmen slår till.

Det beslutades också att en projektgrupp bildas för att driva vidare projektet kring en golfstudio. Ansvarig för projektet är Jasmine som kommer att jobba med detta tillsammans med Henrik och Patric Wihlstrand.  

Återigen, planeringen inför årsmötet 11 mars pågår för fullt vi hoppas alla på ett riktigt bra golfår 2021.

Styrelsen/Bengt W

Kommentarer