RAPPORT FRÅN STYRELSEN

Hej!

Vid senaste styrelsemötet i veckan fick vi en dragning av Peter om verksamheten för restaurangen och hur han ser på framtiden. Hittills är han mycket nöjd hur säsongen har utvecklat sig med bra försäljning och beläggning och det som erbjuds är uppskattat. Nu planerar han för kommande aktiviteter tillsammans med klubben och vi ser fram emot kommande julbord.

Styrelsen beslöt även att inför nästa år undersöka möjligheten att anställa en assistant pro. Ett behövligt tillskott som under en viss tid under säsongen kan stötta upp träningsverksamheten och  öka möjligheten till professionell träning för alla medlemmar, inte minst för våra ungdomar.

Som säkert många vet pågår arbetet med att uppföra en studio och vi har under sensommaren fått god kunskap om möjliga bidragsgivare för delfinansiering av projektet. Gruppen med Henrik, Jasmine, Patrik Wihlstrand och Erik Thörnqvist arbetar med detta och har formulerat ansökningar till potentiella bidragsgivare. Beslut om bidrag till projektet kommer behandlas under december. Då denna typ av bidrag inte betalas ut retroaktivt innebär det att bygget inte kan påbörjas innan vi fått besked om de bidrag vi söker. I december vet vi rimligen vilka pengar vi får och hur stor resterande del blir för klubben att bära på annat sätt.

Övrig verksamhet flyter på bra. KM spelades den14 augusti med 64 deltagare i olika klasser. En ökning från ifjol då 49 deltog.  Audi Quattro Cup har genomförts med Börjessons som arrangör. Ett uppskattat arrangemang av alla som deltog speciellt för banans fina status och restaurangens goda mat.

Medlemspelt totalt, för båda banorna ligger på ungefär samma nivå som ifjol med en viss förskjutning mot att fler spelat på nya banan och färre på gamla. Gästspelet har minskat något, det syns dock inte på greefee intäkterna som är högre jämfört med 2020.

Slutligen, de olika kommittéerna kommer i mitten av oktober samlas för uppföljning av olika aktiviteter som initierades i den medlemsundersökning som genomfördes under våren.

Svinga lugnt och titta på bollen! 

Styrelsen/ Bengt Wiberg

Kommentarer