NY ORDFÖRANDE KARLSHAMNS GK.

Efter fem år som ledamot i styrelsen i Karlshamns GK varav två som ordförande väljer Bengt Wiberg att inte stå till förfogande vid klubbens årsmöte i mars. Bengt väljer att kliva åt sidan eftersom han tycker han inte har den tid och energi som krävs för att leda en klubb i den storlek/utvecklingsfas Karlshamns GK befinner sig i. Bengt kan tänka sig att även framöver engagera sig i klubben.
Det har varit intensiva och framgångsrika år för Karlshamns GK. Verksamheten har ”rullat på” med utveckling av bana, medlemsutveckling, ungdomsutveckling och tävling. Styrelsen har styrt klubben genom den tuffa period som pandemin inneburit.

Att engagera sig i styrelse idag kräver tid och att sitta som ordförande kräver än mer tid och energi. Vi kommer självklart tacka av Bengt mer formellt men jag vill på klubbens vägnar tacka för ett fantastiskt jobb för klubben. Nu börjar valberedningen arbetet med att hitta en ny ordförande.

Viktiga egenskaper för en ordförande är vana och förmåga att leda och styra upp organisationen, ekonomisk kompetens och strategisk förmåga.

Klubben är väl rustad med ordnad ekonomi, en fantastisk mötesplats i form av nytt klubbhus, bra bana med mera. Vår golfklubb, liksom hela branschen, kommer att stå inför utmaningar,  ökade förväntningar från både medlemmar och gäster, medlemsutveckling, ekonomi och utveckling av banorna.

Har ni som medlemmar förslag på lämpliga personer tar valberedning tacksamt emot dessa. Förslag mottages även för andra poster i styrelsen och valberedningen.
Skicka förslag och gärna med motivering till Lars.x.olsson@gmail.com.

Informationen behandlas konfidentiellt.

Med vänlig hälsning
Valberedning

Kommentarer