MEDLEMMARNA I KARLSHAMNS GOLFKLUBB KALLAS HÄRMED TILL EXTRA ÅRSMÖTE 17 JUNI 2021.

Kallelse finns bifogat som en PDF i detta nyhetsbrev. Mötet kommer att genomföras digitalt på grund av rådande omständigheter, föranmälan till mötet krävs och görs via Nya GIT Tävling. Anmälan är öppen från och med nu och sista dag för anmälan är 13 juni.  Det som ska behandlas är uppförandet av en golfstudio.

En vecka innan mötet kommer, i enlighet med klubbens stadgar sedvanliga handlingar att finnas tillgängliga på klubbens hemsida.

Välkomna! 

Kommentarer

Fler artiklar