MEDLEMMARNA I KARLSHAMNS GOLFKLUBB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE 9 MARS 2023.

Härmed kallas till ordinarie årsmöte med medlemmarna i Karlshamns Golfklubb torsdagen den 9 mars 2023 kl. 18:30 i klubbhuset, Karlshamns Golfklubb, Mörrum.  
Individuell anmälan till mötet krävs och görs via Min Golf senast 6 mars.

En vecka innan mötet kommer, i enlighet med klubbens stadgar sedvanliga årsmöteshandlingar tillsändas nedlemmarna via e-post och anslås på klubbens hemsida.

Per Simonsson, som tillträder som ny klubbchef den 10 april kommer på årsmötet för att presentera sig och berätta om sin framgångsrika resa inom golfsporten och hur han utvecklat en golfklubb. Vad är viktigt att tänka på och lite tankar han har om Karlshamns GK.

Välkomna! 

Kommentarer