MEDLEMMARNA I KARLSHAMNS GOLFKLUBB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE 11 MARS 2021.

Kallelse samt föredragningslista finns bifogat som en PDF i detta nyhetsbrev. Mötet kommer att genomföras digitalt på grund av rådande omständigheter, föranmälan till mötet krävs och görs via Nya GIT Tävling. 


En vecka innan mötet kommer, i enlighet med klubbens stadgar sedvanliga årsmöteshandlingar att finnas tillgängliga på klubbens hemsida.

Välkomna! 

Kommentarer