INVIGNING 26 OKTOBER 2019

Vi ser fram emot en spännande höst med fortsatt spel på våra fina banor och invigningen av vårt fina klubbhus lördagen den 26 oktober. Notera dagen i kalendern så återkommer vi inom kort med mer information om programmet för invigningen. Med augusti månad passerad kan vi sammanfatta det ekonomiska utfallet av våren och sommaren som mycket positivt. Såväl intäkter som kostnader ligger bättre än budget och vi räknar inte med några större avvikelser under resterande del av året. Glädjande är även att vi hittills har haft 750 fler greenfee-gäster än under föregående år och att gästerna gillar vår anläggning. Vi har under hela året legat över riksgenomsnittet i ”Svenskt golfindex” som regelbundet mäter kundnöjdheten.

Vi medlemmar är också mer aktiva än någonsin. Sammanlagt har vi alla tillsammans fram till den 30 augusti spelat 3 000 fler rundor på våra banor jämfört med förra året och den största ökningen ser vi på Nya banan. Vi har under året hittills välkomnat 74 nya medlemmar. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till klubben och hoppas att ni kommer att trivas!

Tidsplanen för bygget har hållits väl av JSB med underentreprenörer och som inledningsvis nämndes så inviger vi klubbhuset den 26 oktober. Vi återkommer inom kort med programmet för dagen.

När det gäller kostnaderna för bygget så ser själva bygget ut att hålla ramarna medan vi räknar med en viss ökning jämfört med kalkylen för markarbetena på grund av att sprängning och arbetet med iordningställning av marken runt huset blir mer omfattande än beräknat. Vi återkommer med slutredovisning när bygget och kringarbetena är klara.

Ingen har väl kunnat undgå att notera att det pågår ytterligare byggprojekt i anslutning till det nya klubbhuset. Utöver en ny parkering med 40 platser och ny stenmur vid infarten, har arbetet påbörjats med en ny byggnad för 20 stycken golfbilar och utbyggnad av bagboden med ytterligare ca 100 skåp. Dessa projekt, till en sammanlagd kostnad om ca 2,2 miljoner kronor, finansieras fullt ut genom ytterligare donationer från Ingvar och Katarina Backhamre.

Ingvars och Katarinas generösa donationer till golfklubben uppgår nu till sammanlagt 9 136 000 kronor!

Det nya klubbhuset och nya och utbyggda anslutningsbyggnader samt ny parkering och uppsnyggad infart är investeringar i grundläggande infrastruktur som ytterst få golfklubbar har möjlighet att genomföra. Lägg härtill trenden med nya medlemmar och ökad aktivitet från medlemmar och gäster och vi har ett utmärkt utgångsläge för det fortsatta arbetet för en golfanläggning av hög klass och en klubb där medlemmar och gäster trivs.

Anders Sjöholm, ordförande

Kommentarer