INFORMATION FRÅN TÄVLINGSKOMMITTÉEN.

Hej.

Vi har nu lagt ut tävlingskalendern för 2021 på Min golf. De är ännu inte anmälningsbara, utan bara synliga för er planering.  Alla tävlingar är inte utlagda utan det kommer fler, bland annat vårt Klubbmästerskap som kommer gå av stapeln 14 augusti. 

Att vi inte kan lägga ut tävlingarna för anmälningar beror på restriktioner från Svenska Golfförbundet pga. Corona-pandemin. Vi får inte använda Golfens IT System för att administrera tävlingar, vilket innebär att det är omöjligt för oss att hantera tävlingar i dagsläget.

Den största påverkan för tillfället är att vi får skjuta på Onsdagsgolfen, framåt i tiden. Vi hoppas att vi kan starta den så fort som restriktionerna sänks.

För Tävlingskommittén
Tommy Lilja

Kommentarer