Medlemmar i seniorkommittén

Seniorkommittén leder och fördelar arbetet i kommittén, det är framförallt tävlingar för medlemmar damer 50+ och herrar 55+ som kommittén arbetar med. Andra arrangemang är regelinformation, upptaktsmöte, "hemliga bussresor" mm för medlemskategorin seniorer.

Tomas Carlsson

Ordförande

Kjell Sandström

Sekreterare

Per-Inge Eriksson

Ledamot

Lars Jansson

Ledamot

Margareta Sköld

Ledamot

Kerstin Danielsson

Ledamot

Arne Wilhelmsson

Bitr. tävlingsledare

Henrik Crafoord

Bitr. tävlingsledare

Stig-Arne Olsson

Bitr. tävlingsledare