Regel- & HCP-Kommittén

 

Kommittén huvuduppgift är att arbeta för att gällande SGF:s regler konsekvent tillämpas inom klubben.

Arbetsuppgifter

Hålla sig informerad om SGF:s regler för handicapsättning

Ansvara för handicapfrågor och handicapsättning

Ansvara för tävlingsbestämmelser och prispolicy

Ansvara regelutbildning

Ansvara för teori och ”Grönt kort” utbildning

Upprätta lokala regler och bestämmelser tillsammans med klubb- och banchef.

Vara förtrogen med bestämmelser för bestraffningsärenden