Välkommen att bli medlem i Karlshamns Golfklubb, Blekinges största klubb med två 18-hålsbanor. En anläggning med stor tillgänglighet och där alla spelare hittar sin utmaning. Här finns även en 5-håls korthålsbana, som erbjuder fritt spel. Klubben har även generösa träningsområden. Klubben arbetar ständigt för att rekrytera nya medlemmar och att få dem snabbt känna sig hemma i klubben.

Årsavgifter 2022
Obs! Årsavgifter för 2023 fastställs på årsmötet 9 mars. 


I samtliga årsavgifter för seniorer ingår medlemsavgift med 1 000 kronor, resterande del är spelavgift. För junior är medlemsavgiften 500 kronor, resterande del spelavgift. 

 

Seniorer, golfförbundets ålderskategori för medlemmar över 21 år

Fullvärdig medlem båda banorna med spelrätt 6 900:-

Fullvärdig medlem båda banorna utan spelrätt 7 400:-

Fullvärdig medlem, Yngre senior 22-30 år, båda banorna 3500 :-

Medlem nya banan med spelrätt inkl 2 biljetter till gamla 4 600:-

Medlem nya banan utan spelrätt 4 900:-

Distansmedlem, Nya banan (Man måste vara folkbokförd på en adress mer än 10 mil från Karlshamn) 4100 :-

 

Juniorer, golfförbundets ålderskategori för medlemmar upp till 21 år

Knatte tom 12 år 800:-

Junior tom 13-17 år 500:-

Junior tom 21 år 2 000:- 

Familj

Familj med 2 fullvärdiga medlemmar betalar för 2 vuxna +1 junior oavsett antalet juniorer i familjen 15 000:-

 

Passiva

Passiv medlem 300:-

Till ansökan om medlemsskap senior >>

Till ansökan om medlemsskap knatte och junior >>

 

Autogiro ett bra sätt att fördela betalning av medlemsavgiften över hela året!

Med autogiro betalar man medlemsavgiften månadsvis vilket också medför att klubben har ett jämnare flöde av intäkter.

Årsavgiften delas normalt upp på två fakturor, en i oktober och en i mars. Oktoberfakturan är halva medlemsavgiften i förskott för kommande säsong och marsfakturan innhåller utöver halva medlemsavgiften även andra på årsmötet beslutade avgifter. Städavgift, ev. skåpavgift samt ev. höjning av medlemsavgiften.
Därför dras det lite mer pengar de månader då marsfakturan ligger till grund för autogirouttaget. 

För medgivande till autogirobetalning, skriv ut pdf-filen nedan och fyll i dina uppgifter, skriv under och posta/lämna in till kansliet.


OBS! I rutan för Betalar-/kundnummer skall ditt golf-id anges!

 

Önskar ni veta mer om autogiro av årsavgift kontakta kansliet, 0454-500 85!

Är ni intresserad av spelrätter, kontakta säljare eller klubbens kansli för köp av de spelrätter som klubben äger. Spelrättsägare har lägre avgift enl ovan.

Köp och försäljning av spelrätter måste registreras i klubben.

Endast Karlshamns GK kan utfärda spelrättsbevis!