Medlemmar i seniorkommittén

Seniorkommittén leder och fördelar arbetet i kommittén, det är framförallt tävlingar för medlemmar damer 50+ och herrar 55+ som kommittén arbetar med. Andra arrangemang är regelinformation, upptaktsmöte, "hemliga bussresor" mm för medlemskategorin seniorer.

Tomas Carlsson

Ordförande

Margareta Sköld

Vice Ordförande

Leif Olsson

Kjell Sandström

Sekreterare

Kerstin Danielsson

Lasse Jansson

Mats Sturesson

Per-Inge Eriksson

Inge Olsson