Seniorkommitténs styrelse

Seniorkommitténs styrelse leder och fördelar arbetet i kommittén, det är framförallt tävlingar för medlemmar damer 50+ och herrar 55+ som kommittén arbetar med. Andra arrangemang är regelinformation, upptaktsmöte, "hemliga bussresor" mm för medlemskategorin seniorer.

Ulf Sandgren

Ordförande

Margareta Sköld

Leif Olsson

Kerstin Danielsson