Bana

Bankommittén värnar om kvalitén på banan, föreslår åtgärder som utvecklar banan mot en kvalitetsmässigt bättre spelupplevelse, för alla kategorier. Vi jobbar även för att skapa bra övningsområden för våra medlemmar. Kommittén sammanträder regelbundet och gör ofta besök ute på banan. Medlemmar är välkomna att lämna synpunkter och förslag till kommittén.

Arbete vid 13:e green vintern 2014. Bättre format greenområde.

Arbete vid 13:e green vintern 2014. Bättre format greenområde.

Bankommitténs medlemmar:

Torgny Ohlsson

Jesper Holmberg - Greenkeeper

Henrik Wåhlin - Instruktör