SÅ INVINTRAR GOLFBANAN.

SÅ INVINTRAR GOLFBANAN.

Hej alla medlemmar. 
Ännu återstår många fina golfdagar men vi har redan nu påbörjat invintringsarbetet på våra banor.

Den perfekta vintern för våra golfbanor börjar med en solig höst där temperaturen sänks successivt. Då får gräsplantan tid att vänja sig vid kallare väder, hinner transportera ut vatten och lagra kolhydrater. Därefter får helst ett rejält lager tjäle sätta sig innan första snön faller. Och den snön får gärna ligga kvar till vårsmältningen.

Det finns några moment vi gör under hösten för att ge våra banor bästa förutsättningar för att invintra och klara den tid på året som vi har framför oss:

HÖGRE KLIPPHÖJDER
Varför: Under hösten behövs större blad för att gräset ska kunna dra till sig mer energi, därför släpps klipphöjden upp. 

DJUPLUFTNING
Vad: Hål görs med knivar, pinnar eller hålpipar för att undvika kompression och för att tillföra syre till rötterna och marken.
Varför: Underlaget torkas ur och syretillförseln ger plantan bättre möjlighet att hamstra kolhydrater samt att driva ut vatten.

VERTIKALSKÄRNING
Vad: Gräsytan glesas ur med hjälp av små knivar som river upp liggräs och oönskat, dött material som bildat en syrefattig och fuktig filt mellan gräs och såbädd. OBS! Görs inte sent på hösten eftersom gräset som blir kvar måste ges tid att läka.
Varför: Med större utrymme kan plantorna växa sig starkare.

DRESSNING
Vad: Material tillförs, oftast efter luftning/vertikalskärning.
Varför: För att skapa jämnare och torrare ytor samt skydda blottade växthalsar.

HÖSTGÖDSLING
Vad: Gödselblandning, ofta kaliumrik, som syftar till att stärka plantan, inte att få den att växa snabbare.
Varför: En snabbväxande planta förbrukar energi. Under vintern vill vi därför inte ha långa svaga blad, utan istället korta och starka för att undvika att gräsets energi tar slut för fort.

Vi hoppas att ni fått lite information om varför vi gör olika moment ute på banorna och att vi ibland krockar med er golfare men allt görs för att säkerställa att vi får fina ytor att spela på nästa år! Trots allt detta så vet ju ingen hur vintern blir, men vi gör vad vi kan för att hjälpa gräset på traven.

Bästa hälsningar,
Jesper Holmberg
Banchef

Kommentarer