RAPPORT FRÅN STYRELSEN.

Hej!

Coronapandemin har tagit ytterligare fart. Styrelsen vill därför understryka vikten av att vi följer de förhållningsregler som myndigheterna presenterar och det som Jasmine informerat om gäller för klubbens del. 

Verksamheten går nu in i ett lugnare skede för alla oss som spelar. Banarbetarna med Jesper i spetsen kommer däremot att ha fullt upp med att preparera banorna inför nästa säsong. Under hösten har bankommittén gått igenom banorna. De har gjort en lista med vilka åtgärder som behöver göras på kort och lång sikt. 

Två prioriterade åtgärder på den listan är gul tee på hål 16 och hål 17 på gamla banan.

Styrelsen har därför enligt bankommitténs förslag beslutat följande:

– gul tee på hål 17 på gamla banan breddas och sänks till i nivå med där bänken står ungefär halvvägs upp för trappan. 

– på hål 16 på gamla banan anläggs ny gul tee framför nuvarande gul tee men på något lägre nivå. 

 Dessa åtgärder bedöms ge snabbare spel på hål 17. Utslagen från gul tee har bättre förutsättningar att synas hela bollbanan. Det blir därför inte så mycket letande efter boll i backen till höger. 

För hål 16 är det en säkerhetsfråga med tanke på alla vandrare som går längs med och upp på hål 16 i kanten mot ån.

Beslut har även tagit om att göra en förstudie till träningsstudio. En projektgrupp kommer att arbeta med förutsättningarna för finansiering, placering, utseende/konstruktion etc. En modern studio är en viktig och naturlig del för att utveckla klubben vidare. Vi skapar också bra träningsmöjligheter året runt för alla våra medlemmar och gäster.

Som tidigare rapporterats kan vi rapportera:

– väsentligt ökat medlemsspel

– ekonomi är i balans tack vare

– bra greenfeeintäkter

– mycket träning på rangen

– bra försäljning i shopen

– intäkter på padelspel

– god kostnadskontroll.

Svinga lugnt och titta på bollen!

Styrelsen/Bengt Wiberg

Kommentarer