RAPPORT FRÅN STYRELSEN.

Från senaste styrelsemötet den 12 oktober kan vi rapportera att verksamheten flyter på som planerat. 

Hösten är på gång och förberedelserna inför vintern pågår. Medlemskampanjen som drog igång i september har gett ett lyckat resultat och vi hoppas ännu fler passar på att bli fullvärdiga medlemmar. De spelar fritt resten av 2020 när de tecknar sig nu för fullt medlemskap 2021.  Medlemsspelet är fortfarande högt tillsammans med bra greenfeeintäkter. 

Ekonomin är fortsatt i balans. Klubbens samtliga kommittéer jobbar på inför kommande strategiarbete under rubriken ”Karlshamns Golfklubb – ett möte att minnas”.

Svinga lugnt och titta på bollen.

Styrelsen/Bengt Wiberg

Kommentarer