RAPPORT FRÅN STYRELSEN.

Hej!

Så har vi haft första styrelsemötet efter semestern och inför hösten. Sommaren dröjer sig kvar och spelet på våra banor är intensivt. Jämfört med första 7 månaderna 2019 har medlemsspelet ökat med 60% på gamla banan och 45% på nya för samma period 2020. Även gästspelet har ökat rejält, under juli 2020 spelade ca 300 fler på gamla banan och 250 fler på nya banan jämfört med juli 2019.

Golfvärdarna gör i ett fint arbete för alla gästers trivsel. Totalt medför det ökade spelet ökad belastning och slitage men tack vare vår fantastiska banpersonal har vi trots allt kunnat hålla bra klass på banorna. I det sammanhanget kan nämnas att ett antal karpar har köpts in för att placeras ut i olika vattenhinder för att äta sig feta och se till att vattnet blir klart och fint.

Försäljningen i shoppen har gått bra med ett präktigt nytt omsättningsrekord. Tack till personalen som har gjort ett bra arbete, speciellt under Karlshamnsveckan.

Spelet på padelbanorna, Backhamre Padel Court, har kommit igång efter mini-invigningen som genomfördes den 3 juli. Speciellt glädjande är att så många av klubbens juniorer även ägnar sig åt padelspel. Återigen, ett stort tack till Ingvar och Katarina för denna fina donation.

Det är alltid viktigt att ha koll på utgifter och intäkter. Hittills och med juli inräknad är just nu utvecklingen positiv. Tack vare ökat greenfeespel, bra försäljning i shoppen och intäkter från padelspelet har vi goda intäkter trots pågående pandemi.

Tävlingarna för våra juniorer körde igång i början på juni med bra uppslutning och framgångar. Lektionerna och pågående kurser med träningskort är bra uppbokade.

Nu ser vi fram emot hösten med fortsatt arbete i styrelse och i våra kommittéer för att förvalta, förädla och utveckla klubben som en plats vi fortsatt ska trivas och umgås på.

Svinga lugnt och titta på bollen.

Styrelsen/Bengt

 

Kommentarer