RAPPORT FRÅN STYRELSEN.

Efter senaste styrelsemötet i förra veckan så kan vi konstatera att medlemsspelet i april har ökat rejält, +70 % på gamla banan respektive +55 % på nya banan jämfört med samma tid i fjol. Mycket positivt. Greenfee spelet som vi befarade skulle påverkas negativt i och med Corona pandemin har visat sig ligga i paritet med 2019. Hur det kommer att bli kommande månader är svårt att sia om. Förhoppningen är att det ska hålla i sig då det är ju en väsentlig del av våra inkomster.

Tyvärr har det redan nu blivit en del avbokningar av företagsgolf och många externa gäng som inte kan komma beroende på reseförbud. Tillsammans blir det inkomster som är svåra att ta igen ju längre pandemin pågår. Positivt är att ett 40-tal nya medlemmar har anslutit sig vilket vi är mycket glada för. Positivt är också att försäljningen i shopen gått mycket bra något vi framförallt ska tacka alla våra medlemmar för. Dock ligger vi litet back i inbetalda medlemsavgifter. Det är som alla säkert förstår full fokus på ”Cash Flow”.

Från gästundersökningarna som regelbundet genomförs lämnas positiva omdömen om vår restaurangverksamhet däremot viss kritik på kvalitén på våra greener. I det fallet har vädrets makter inte varit på vår sida men det kommer att bli bättre.

De olika kommittéerna börjar komma igång med sitt arbete och under hösten planeras för strategiarbete där dessa kommer att bli involverade för att komma viktig input.

Projektet Backhamres Padelklubb, Ingvar och Katarina Backhamres donation på 1 miljon för två padelbanor har startat upp och redan nu kan ni se åtgärder gjorda på husvagns/husbilsuppställningen. Utrustningen är beställd och beräknas kunna monteras andra halvan juni. Ett projekt som vi hoppas ska dra mer folk till klubben och bidra till ökade intäkter. Stort tack till Ingvar  och Katarina.

 Svinga lugnt och titta på bollen.

 Styrelsen/Bengt

Kommentarer