RAPPORT FRÅN STYRELSEN.

Hej!

I veckan hade vi första styrelsemötet efter årsmötet med tre nya ledamöter Christine Svensson, Patric Wihlstrand och Erik Thörnqvist. Övriga ledamöter är Ann-Sofie Fröberg, Roger Holmström, Stefan Vallerius och Bengt Wiberg.

Mycket just nu kretsar kring Coronapandemin och vårt förhållningssätt till denna och vi hoppas att alla följer de rekommendationer som ges. Den påverkar vår verksamhet i allra högsta grad, inkomster och utgifter måste hållas under kontroll och vi ser redan nu att det blir ett tapp i greenfeeintäkter. Vi har fått bemannat de olika kommittéerna på ett bra sätt och håller på att starta upp och de är igång med sina aktiviteter i olika grad. Byggnadslovet för Padelbanorna är klart, projektet startar inom kort och banan placeras i anslutning till uppställningsplatsen för husvagnar/bilar. Det blir ett bra komplement till övrig verksamhet och vi hoppas naturligtvis på att få fler besökare till vår klubb. Den här investeringen är möjlig tack vare en generös donation från Ingvar och Katarina Backhamre.

Svinga lugnt och titta på bollen!

Styrelsen/Bengt

Kommentarer