NU HAR FROSTEN KOMMIT.

Hej alla medlemmar.

En härlig och frisk morgon. Vi hade frost igår morse och så även idag. I morse satt frosten riktigt hårt. När det är frostfritt får golfarna spela, men så länge gräset är vitt och fruset är det stopp. Tänk på att boka en starttid lite senare på förmiddagen för att inte behöva stå och vänta och missa er starttid. Vi skjuter inte på starttiderna utan har man bokat en tid när det är frost annulleras den, det blir mest rättvist så.

Varför är det då farligt att gå på gräs med frost?

När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då är risken större att plantan skadas och dör om golfarna kliver omkring på ytan. Här är några exempel på vad som kan hända om golfaren spelar då gräset är fruset men marken inte är tjälad:

* Marken packas under spelarens tyngd, luften trycks ur marken varpå rötter och mikroliv dör, just där spelaren gått. Risken finns också att det samlas vatten på ytan där spelaren gått, fryser till is och bildar isbränna som dödar gräset. Det är vanligt att alger bildas i fläckarna efter isbrännan, och det är svårt att få nysått gräs att ta sig i dessa fläckar.

* Slitaget av spelet på frusna greener kan förstöra gräsplantans delar, speciellt tillväxtpunkten som ligger i markytan. Dessutom glesas gräset ut och ger utrymme för svampsporer att få grepp. Svampsporerna sprids bland annat via golfarens skor och en försvagad gräsplanta är då ett lätt byte.

 Tack för att ni respekterar detta!

Bästa hälsningar,
Jasmine Rawsthorne
Klubbchef

Kommentarer