NÅGRA RADER FRÅN STYRELSEN.

NÅGRA RADER FRÅN STYRELSEN.

Med en fantastisk sommar som fortfarande är i full gång kommer här en kort delårsavstämning.

Jasmine har nu varit igång hos oss under ett drygt halvår och har snabbt och på ett bra sätt kommit in i verksamheten och lärt känna oss medlemmar. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla klubben och vår anläggning under Jasmines operativa ledning.

Vi vill passa på att hälsa 96 nya medlemmar välkomna till vår klubb hittills i år. Varmt välkomna!

Verksamhetens ekonomiska utfall tom juli följer budget. Vi såg i mitten av sommaren något lägre greenfeeintäkter beroende på det varma vädret men har hämtat igen detta och intäktsprognosen för helåret ser bra ut. På kostnadssidan följer vi budget.

Vi följer upp verksamheten genom mätningarna Svensk golfindex och NPS som mäter nöjdheten hos gäster respektive medlemmar. Överlag är den återkoppling vi får mycket positiv och rekommendationsvärdet som är resultatet i gästmätningen ligger strax över genomsnittet för Sverige med höga värden för banorna och skicket på dessa. I medlemsmätningen får vi 73 i ambassadörspoäng vilket ligger väsentligt över genomsnittet i Sverige på 47. Vi avser att fortsätta med mätningarna och använda den viktiga återkoppling vi får härigenom för den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Styrelsen kommer under hösten att genomföra ett program för att på ett strukturerat sätt arbeta fram en verksamhetsplan för de närmaste åren. Mycket händer och mer kommer att hända med ett nytt klubbhus och de nya möjligheter detta kommer att medföra. Under ledning av Fredrik Kocon som är golfaffärsutvecklare kommer styrelsen samt representanter från våra olika kommittéer att ta fram planen.  

Arbetet med klubbhuset går vidare och bygglovet är klart. Exakt tidpunkt för byggstart är inte fastställt och vi återkommer med mer information när detta bestämts. Under byggtiden får vi vara beredda på att det blir lite ”stökigt” runt klubbhusområdet. Byggnaden med shopen måste rivas under byggnationen för att ge access till byggarbetsplatsen och vi kommer därför att flytta shopen till nuvarande klubb/juniorstuga under byggtiden.

Under september kommer en rad aktiviteter att genomföras för sponsorer och medlemmar. Den 7 september är det Sponsorgolf där våra högt värderade sponsorer spelar lagtävling mot varandra och den 22 september kör vi Tack för hjälpen golf, en tävling med efterföljande gemensam måltid för alla som hjälpt till ideellt på olika sätt under året.

Som informerats om tidigare idag så kommer den nyinstiftade årligen återkommande tävlingen Backhamres Pokal att spelas den 15 september. Ingvars och Katarinas donation har varit avgörande för att få finansieringen av det nya klubbhuset på plats och vi vill med denna tävling visa vår uppskattning.

Vi hoppas att ni haft en bra golfsommar i värmen och kunnat njuta av våra fina banor och önskar er en fortsatt bra sommar!

Styrelsen

 

Kommentarer

Fler artiklar