KLUBBHUSPROJEKTET.

KLUBBHUSPROJEKTET.

Den 5 november hade golfklubben ett extra årsmöte i Rådshussalen, 67 medlemmar närvarade på mötet. 

Beslut togs att öka investeringsramen för klubbhusprojektet med 1,5 MSEK ex moms och att finansieringen sker genom upptagande av lån i bank. Nu slutförs arbetet med att stänga avtalen med byggare och bank och vi hoppas på byggstart inom kort.

Ni kommer att kunna följa byggnationen via vår hemsida när det är igång så att ni medlemmar känner er uppdaterade. Mer information om detta kommer framöver. 

Styrelsen/
Karlshamns Golfklubb. 

Kommentarer