INFORMATION FRÅN ÅRSMÖTET 2019

INFORMATION FRÅN ÅRSMÖTET 2019

Årsmötet i går kväll samlade 65 medlemmar och leddes förtjänstfullt av Bengt Cedell och Lasse Lööf.

Årsmötet beslöt fastställa årsredovisningen för 2018 samt beslutades om budget, avgifter och verksamhetsplan för 2019 i enlighet med styrelsens förslag som tillhandahållits innan årsmötet.

Det förrättades också val av styrelse och övriga funktionärer enligt följande.

Till ny styrelseledamot valdes Ann-Sofie Fröberg samt omvaldes Bengt Wiberg och Roger Holmström. Anders Sjöholm omvaldes till ordförande. Utöver nämnda personer ingår i styrelsen också Lena Mattsson Stefan Wallerius och Tommy Lilja som sedan tidigare är valda också för 2019.

Till revisorer valdes Bengt Månsson och Niklas Wikell samt Erik Hagberg som revisorssuppleant.

Till valberedning valdes Lars Olsson, sammankallande, samt Jenny Wåhlin och Bengt Löfgren.

Under punkten Övriga frågor på dagordningen informerade ordföranden om att Ingvar och Katarina Backhamres donationer till klubben sammantaget uppgår till över 8 miljoner kronor och att således utöver donationen om 6 miljoner kronor ytterligare över 2 miljoner kronor donerats till flera olika förbättringsprojekt med syfte att höja standarden på våra anläggningar. Ordföranden framförde styrelsens och klubbens varma tack till Ingvar och Katarina och meddelade att styrelsen mot bakgrund av dessa extraordinära insatser utsett Ingvar och Katarina till hedersmedlemmar i Karlshamns Golfklubb.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar gav Jasmine Rawsthorne en presentation och uppdatering av klubbhusbygget.

2019-03-15
Styrelsen
gm Anders Sjöholm  

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
GODA NYHETER! 2020-05-25
ANGÅENDE KARLSHAMNSVECKAN 2020-05-23
RAPPORT FRÅN STYRELSEN. 2020-05-19
MORS DAG NÄRMAR DIG! 2020-05-18
BLANDAD INFORMATION. 2020-05-07