INBJUDAN TILL UTDELNINGSCEREMONI.

Till medlemmarna i Karlshamns Golfklubb

Ingvar och Katarina Backhamre har genom sina omfattande donationer till klubben om drygt 9 miljoner kronor gjort det möjligt att

  • bygga ett nytt klubbhus
  • bygga ny byggnad för 20 golfbilar
  • bygga ut befintlig bod för bagar
  • anlägga ny parkeringsplats för 40 bilar
  • få nya bänkar och fikabord på båda banorna
  • uppgradera sprinklersystemet på Gamla banan samt att
  • genomföra en omfattande röjning av sly på samtliga hål på Nya banan.

Familjen Backhamre är även involverade i betydande donationer till studenterna i Blekingska nationen i Lund till ett belopp om drygt 10 miljoner kr och har där utverkat åtaganden med innebörd att upp till 20 studenter med anknytning till Karlshamn garanteras tillgång till bostad i nationens nya byggnader för studentbostäder.

Familjen Backhamre är också starkt engagerade i Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres Minne. Både Ingvar och Katarina är stiftare, dvs. grundare, av stiftelsen och ingår i dess styrelse där Ingvar också är ordförande. Karlshamns kommun har tre representanter i styrelsen, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt oppositionsrådet. Därutöver ingår två jurister i styrelsen.

Stiftelsen delar årligen ut upp till 600 000 kr per år och en grov uppskattning är att stiftelsen kan fortsätta sin verksamhet i uppåt 50 år. Då skulle totalt ca 30 miljoner kr utdelas, vilket finansieras genom donationer från familjen Backhamre. Efter deras bortgång administreras stiftelsens verksamhet av Karlshamns kommun i enlighet med stiftelsens nuvarande stadgar.  

Eftersom familjen Backhamre har så stor betydelse för golfklubbens investeringar och utveckling så kan det finnas intresse från medlemmarna att få ta del av mer information om deras omfattande donationer. Enligt Karlshamns kommun är familjen Backhamre de genom tiderna största enskilda donatorerna i Karlshamn.

Medlemmar i Karlshamns Golfklubb är därför härmed välkomna att närvara vid stiftelsens presskonferens och efterföljande utdelningsceremoni den 31 oktober 2019, kl 16.00 i Rådhussalen i Karlshamns rådhus. Antalet platser är begränsat och anmälan sker via e-post till Jasmine Rawsthorne på jasmine@karlshamnsgk.com senast den 25 oktober 2019.

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar