Medlemsformer 2020

Medlemsavgifter 2020 

Seniorer

Fullvärdig medlem båda banorna med spelrätt 6.700:-

Fullvärdig medlem båda banorna utan spelrätt 7.200:-

Medlem nya banan med spelrätt inkl 2 biljetter till gamla 4.400:-

Medlem nya banan utan spelrätt 4.800:-

Distansmedlem, Nya banan (Man måste vara folkbokförd på en adress mer än 10 mil från Karlshamn) 3.900:-

Juniorer

Knatte tom 12 år 800:-

Junior tom 13-17 år 1.500:-

Junior tom 21 år 2000:-

Studerande

Studerande senior tom 28 båda banorna 4000:-

Studerande senior oavsett ålder med spelrätt 4000:-

Familj

Familj med 2 fullvärdiga medlemmar betalar för 2 vuxna +

1 junior oavsett antalet juniorer i familjen 15000:-

Passiva

Passiv medlem 300:-

Städavgift 100:- (ej juniorer) 

Ansökan >>

 

Önskar ni veta mer om finansiering av medlemslån, autogiro av årsavgift kontakta kansliet!

Är ni intresserad av spelrätter, kontakta säljare eller klubbens kansli för köp av de spelrätter som klubben äger. Spelrättsägare har lägre avgift enl ovan.

Köp och försäljning av spelrätter måste registreras i klubben.

Endast Karlshamns GK kan utfärda spelrättsbevis!