Medlemsformer 2020

Medlemsavgifter 2020 (eventuell höjning av avgifterna kan tillkomma efter årsmötet på våren 2020)

Seniorer

Fullvärdig medlem båda banorna med spelrätt 6.300:-

Fullvärdig medlem båda banorna utan spelrätt 6.800:-

Medlem nya banan med spelrätt inkl 2 biljetter till gamla 4000:-

Medlem nya banan utan spelrätt 4000:-

Distansmedlem, Nya banan (Man måste vara mantalsskriven på en adress mer än 10 mil från Karlshamn) 3.500:-

Juniorer

Knatte tom 12 år 800:-

Junior tom 13-17 år 1.500:-

Junior tom 21 år 2000:-

Studerande

Studerande senior tom 28 båda banorna 4000:-

Studerande senior oavsett ålder med spelrätt 4000:-

Familj

Familj med 2 fullvärdiga medlemmar betalar för 2 vuxna +

1 junior oavsett antalet juniorer i familjen 14.500:-

Passiva

Passiv medlem 300:-

Städavgift

Städavgift ej juniorer 100:-

Ansökan >>

 

Önskar ni veta mer om finansiering av medlemslån, autogiro av årsavgift kontakta kansliet!

Är ni intresserad av spelrätter, kontakta säljare eller klubbens kansli för köp av de spelrätter som klubben äger. Spelrättsägare har lägre avgift enl ovan.

Köp och försäljning av spelrätter måste registreras i klubben.

Endast Karlshamns GK kan utfärda spelrättsbevis!