Autogiro

Ett bra sätt att fördela betalning av medlemsavgiften över hela året!

Med autogiro betalar man medlemsavgiften månadsvis vilket också medför att klubben har ett jämnare flöde av intäkter.

Årsavgiften delas normalt upp på två fakturor, en i oktober och en i mars. Oktoberfakturan är halva medlemsavgiften i förskott för kommande säsong och marsfakturan innhåller utöver halva medlemsavgiften även andra på årsmötet beslutade avgifter. Städavgift, ev. skåpavgift samt ev. höjning av medlemsavgiften.
Därför dras det lite mer pengar de månader då marsfakturan ligger till grund för autogirouttaget. 

För medgivande till autogirobetalning, skriv ut pdf-filen nedan och fyll i dina uppgifter, skriv under och posta/lämna in till kansliet.


OBS! I rutan för Betalar-/kundnummer skall ditt golf-id anges!