Juniorträning

Välkomna till vår träningsverksamhet. Hos oss har alla en plats att träna golf. Vår uppgift är att skapa grunder och förutsättningar, för att kunna förbättra sin golf. Vi har en stor breddverksamhet som leder till att alla ska utvecklas och ha kul på golfbanan. Alla barn/ungdomar ska känna sig sedda, trivas och känna sig trygga hos oss.

Träningen bedrivs våren mellan vecka 16 till 23 och hösten mellan 33 till 38, totalt 14 gånger. 

Golfkul: (ca 6-8 år) 
Träningsverksamhet där glädjen och kamratskap sätts i fokus. Man lär sig grundteknik i olika spelmoment, äventyrsbanan, korthålsbanan och utmaningar.

• Ha kul • Utvecklas • Lära nya saker • Känna spänning • Träffa kompisar • Kroppskontroll 

Knattar: (ca 9-12 år) Mål med medlemskap på klubben, fokus på att få officiellt handicap och spela regelbundet på banan. Här börjar man tävla i enkel form på klubbnivå eller kanske på Skandia Distrikt. Teknikträning med tester och utmaningar. Träning på egen hand förstärker utvecklingen.

• Ha kul • Utvecklas • Bättre teknik • Tävling • Lära att träna • Kroppsfunktion

Junior (13-21 år) Riktad grupp för de som börjar spelar eller vill ha golfen som en träningsform. Spela och träna med kompisar på ett utvecklande sätt, som gör din golf roligare. Golfövningar med teknik, spel och utmaningar

• Ha kul • Utvecklas • Bättre teknik • Golfspel  • Utmaningar • Våga tävla 

Junior Skandia  (13-21 år) Riktad grupp för de som vill satsa mer på golfen. Tävlar på Skandia Tour och vill ta nästa steg i systemet. Mer riktad golfteknik, tester och uppföljning, indviduella lektioner, spelförståelse och coaching.

• Ha kul • Utvecklas • Bättre teknik • Tävla • Eget ansvar • Träningsupplägg • Träningsdagbok

Mot toppen: -21 år 
Elitinriktad träningsverksamhet där krav ställs på individen. Detta iform av träningsflit, inställning, attityd, kompisskap och utvecklingsnivå. Tränar året runt, med individuella fysgrunder och golf. 

• Ha kul • Utvecklas • Tävla • Eget ansvar • Träningsupplägg • Uppföljning • Träningsdagbok 

 

Emanuel Olofsson en av klubbens fina ambassadörer, som genomgått vår ungdomsverksamhet. Segrare på Teen Tour Elite - Falköping 2018