Juniorträning är en mycket viktig del i vår verksamhet som idrottsförening. Träning ska leda till att fler barn och ungdomar blir förälskade i golfen, stannar kvar längre i spelet och tar klivet till nästa steg i utvecklingstrappan.

 

 

Hur vi planerar verksamheten

När vi sätter ihop våra träningsgrupper tar vi hänsyn till flera olika faktorer. Den övergripande faktorn är ålder, kön, rätt längd på banan samt var i utvecklingstrappan var och en befinner sig. Självklart är kompisen viktig för en bra miljö.

Träningsgrupperna delas in i:

Äventyrarna 6-9 år, 9-12 år, utveckling & bredd 13-15 år och spel 14-21år.


Vi hjälper er att välja ett mer tävlingsinriktat spår, när ni känner att "nu vill jag tävla". Tävlingar utanför klubben är i första hand Teen Tour, med olika nivåer, där Blekingetouren och First blir första stegen. Ledare hjälper er att komma till rätt tävling.