Lokala regler

LOKALA REGLER – KARLSHAMNS GOLFKLUBB
2016-05-15

1. Gränser och markeringar

Vit Out of bounds (regel 27)
Gul vattenhinder (regel 26)
Röd sidovattenhinder (regel 26)
Blå mark under arbete (regel 25)
Blå-vit mark under arbete, spel förbjudet (bilaga 1 del A)

Puttinggreen belägen vid Gamla Banans första tee är inte en del av banan.
Vid hål 9 Gamla Banan, utgör den belagda vägens kant banans gräns.

2. Boll träffar ledning
Om bollen träffar upphöjd ledning eller kabel, skall slaget annulleras och spelas om utan plikt (se regel 20-5). Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med annan boll.

3. Vägar, stigar, stenmurar
Alla vägar, stigar och stenmurar är en organisk del av banan och därmed inte hindrande föremål (regel 24 och 33-2a)

4. Viltstängsel
Viltstängsel runt banan är oflyttbart hindrande föremål (regel 24). Detta gäller endast de delar av stängslet som befinner sig på banan.

5. Myrstackar
Alla myrstackar på banan är mark under arbete från vilket spel är förbjudet. Om en spelares boll ligger i området, eller om detta påverkar spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad enligt regel 25-1.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Match – förlust av hålet
Slagspel – 2 slag

6. Boll utanför banan
Boll som korsar allmän väg och kommer att lägga sig innanför banan på ett närliggande hål eller är i vila på vägbeläggningen, är Out of Bounds (regel 27)

7. Fasta sprinklerlock
Alla sprinklerlock är oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad kan erhållas enligt regel 24-1

8. Ruin  (hål 6 nya banan)
Ruinen på hål 6 Nya Banan är tillverkat föremål och därmed oflyttbart hindrande föremål. (regel 24)

9. Avståndsmätare 
Spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda apparat som enbart mäter avstånd. Om spelare använder apparat som även är konstruerad för att bedöma, mäta andra förhållanden bryter spelaren mot regel 14-3 för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om sådan ytterligare funktion faktiskt används eller ej.

Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att: applikationen endast mäter avstånd och den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.

Plikt för brott mot lokal regel

Matchspel:förlust av hålet. Slagspel: 2 slags plikt.


10. Val av tee vid tävling
Damer 70+ och herrar 75+ har rätt att välja tee i klubbens tävlingar.
För damer gäller orange tee och herrar röd tee.

 

11. 150 m markeringar
Gul-svarta pinnar som visar avståndet 150 meter till mitten av green, är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.

12. Stenar i bunker
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

 

LOKALA BESTÄMMELSER

Spelare som spelar full rond har företräde på hål 10.
Detta gäller både Gamla och Nya Banan!

Det är förbjudet att bryta in på hål 3 och 9 på Gamla Banan. 

Bunkerkrattor skall placeras i bunkern i spelriktningen.

Det är tillåtet att medföra hund på banorna, utom vid tävling. Hunden ska alltid vara kopplad och hänsyn ska tas till andra spelare på banan och anläggningen.