7

Par
4
Index
1
Vit
394m
Gul
382m
Blå
313m
Röd
313m
Orange
250m

7

Par
4
Index
1
Vit
394m
Gul
382m
Blå
313m
Röd
313m
Orange
250m

Prons tips

Ett bra hål som kräver längd på utslaget. Placeras med fördel mot vänstersidan för att öppna upp greenen. Greenen är lite upphöjd, med kullar och bunkrar runtom som tar hand om svagare inspel. Greenens djup gör också att variationen på flaggorna blir intressant.