Bemanning Veckan 2017

Toyota LÖRDAG

Namn Eget spel Arbetar 1 Uppgift 1 Arbetar 2 Uppgift 2 Anm 
 Daniel 15:50   7:00 -        
 Stoffe 15:50   7:00-9:00  starter      
 Robin 13:40  11:00-13:00  vittne 9:an      
 Percy 15:10  11:00-13:00   starter      
 Linkan  12:20  9:00-11:00  starter      
 Jonas 15:30   8:30-11:00  vittne 9:an      
 Camilla  7:10  11:00  scorer  15:00-16:40  starter  
 PG P  7:10  13:00-15:00  starter      
 Johan  ej  13:00-15:00  vitten 9:an  15:00-16:40  scorer  

SEB Söndag

Namn Eget spel Arbetar 1 Uppgift 1 Arbetar 2 Uppgift 2 Anm 
 Daniel 07:10  07- Allt       
 Stoffe 11:30   06- Allt       
 Johan 12:20   09-11 Starter       
 JOnas 11:40  07-09 Bil       
 P-G B 13:50  11-13 Starter       
 P-A 12:00   9-11 Bil       
 Patric 11:40   07-09 Starter       
 Pöörsi 08:10  13-14:10  Starter       
             

Elon Måndag

Namn Eget spel Arbetar 1 Uppgift 1 Arbetar 2 Uppgift 2 Anm 
 Camilla 07:00   11:00-  scorer      
 Lena 07:10   12:00-14:00 starter       
 Patric  08:00  14:00-16:10  starter      
 P-A  10:00  07:00-08:30  starter      
 Percy 11:40  08:00-09:30   bil      
 PG B  12:10  08:30-10:00  starter      
 Julle 12:10   09:30-11:00  bil      
 Linkan  12:50  10:00-11:30  starter      
 Johan  13:10  11:30-12:00  starter      

Nelson Garden Tisdag

Namn Eget spel Arbetar 1 Uppgift 1 Arbetar 2 Uppgift 2 Anm 
 Percy 07:30 12:30-14:00 Starter em  scorer  
 Linkan 09:50 07:00-08:30 Starter  em scorer  
 Jonas 11:50 08:30-10:00 Starter      
 Lena 11:30  em scorer      
 Patric 12:00 08:00-09:30 Bil      
 PA 12:00 09:30-11:00 Bil      
Camilla  12:30 10:00-11:30 Starter      
 PG 13:20 11:00-11:30 Bil 11:30-12:30  Starter  
 Tina     Bil/scorer      

Best Western ONSDAG

Namn Eget spel Arbetar 1 Uppgift 1 Arbetar 2 Uppgift 2 Anm 
Camilla 7:00 11:00-16:30 scorer      
Lena 11:20 16:30-19:30 scorer      
Patric 14:40 11:00-13:00 starter      
PG B  11:30   8:00-10:00 bil       
Jonas   12:50  7:00-9:00 starter      
Johan   12:20  9:00-11:00 starter   17:00-  bil  
Percy   7:00  13:00-15:10 starter       
             
             

Länsförsäkringar TORSDAG

Namn Eget spel Arbetar 1 Uppgift 1 Arbetar 2 Uppgift 2 Anm 
 Lena 08:30 14- scorer      
 Patric 08:30 13-13:30 bil 13:30-15:00 Starter  
 Tina 13:30 07:00- Scorer      
 PA 13:30 07:00-08:30 starter 08:30-09:00

Bil

 

 
 Camilla 15:00 11:30-13:30 Starter      
 Jonas 08:30 15-16:20 starter 13:30-15:00 bil  
 Julle 12:40 09:00-10:00 bil 10-11:30 Starter  
 Percy 15:10 08:30-10:00 Starter 10-11 bil+scorer efter 11:30  
             

Sparbanken FREDAG

Namn Eget spel Arbetar 1 Uppgift 1 Arbetar 2 Uppgift 2

Arbetar

3

 Stoffe  6:42 11:30-14:30   starter 15:30-17:30  bil  20:00-? scorer
 Camilla 6:42   11:00-16:00 scorer       
 Lena 11:03  16:00-20:00  scorer       
 Patric 11:03  7:30-9:30   bil      
 PG P 8:57  5:30-7:30 starter  13:30-15:30 bil  
 Johan   11:30-13:30 bil 15:30-16:00  starter  
 Percy 14:12   9:30-11:30  starter      
 Julle 9:51  14:30-15:30  starter 17:30-19:30 bil   
Linkan 13:18  7:30-9:30  starter   19:30 - 20:00  bil

 

 

PA 14:39 9:30-11:30 bil      
Tina 14:39 9:15-11:00 scorer